Ondanks een afnemende werkgelegenheid in vrijwel alle bedrijfstakken in 2014, is het aantal bedrijven het afgelopen jaar gestegen door een toename van het aantal eenpersoonsbedrijven.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

In de Randstad is het aantal eenmanszaken binnen de commerciële dienstverlening bijna verdubbeld. Het aantal zelfstandigen in de bouw nam juist af.

Tussen 2007 en 2014 nam het aantal bedrijfsvestigingen in de industrie, de bouw en de commerciële dienstverlening toe, vooral door een toename van bedrijven met een werkzame persoon.

De eenmanszaken in de zakelijke dienstverlening steeg met 120 procent het sterkst in Utrecht, Overijssel en Flevoland. Binnen de bouw groeiden het aantal zelfstandigen het hardst in Zuid-Holland (84 procent). Het gemiddelde tussen 2007 en 2014 lag op 70 procent.

Werkgelegenheid

De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren (arbeidsvolume) is tussen 2007 en 2013 op landelijk niveau met 1 procent gedaald. 

In de indsutrie en bouwnijverheid was die daling het grootst met 13 orocent, binnen de commerciële dienstverlening bleef de daling met 2 procent beperkt.

De sector niet-commerciële dienstverlening groeide wel (7 procent), als enige. "Ondanks de daling van de werkgelegenheid in de industrie, bouw en commerciële dienstverlening is het aantal bedrijfsvestigingen in deze sectoren fors toegenomen, dat is echter vooral te danken aan de toename van het aantal eenpersoonsbedrijven", aldus het CBS.