Griekenland heeft de afgelopen jaren tweemaal een pakket noodleningen toegezegd gekregen van Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Hieronder volgt een kort overzicht van deze operaties.

- Mei 2010
Griekenland kreeg een pakket ter waarde van 110 miljard euro toegezegd. Daarvan is 76 miljard euro daadwerkelijk uitgeleend. De Nederlandse bijdrage daaraan is 3,2 miljard euro.

- Maart 2012
Griekenland krijgt een nieuw pakket toegezegd van 130 miljard euro. Dit bedrag komt uit het tijdelijke noodfonds van de eurolanden (EFSF). Nederland draagt aan dit pakket, deels via garanties aan het EFSF, in totaal 14,5 miljard euro bij.

- November 2012 
De voorwaarden van de leningen worden aangepast om de financiële positie van Griekenland te versterken. De looptijd van de hulpleningen werd verlengd, terwijl de rente omlaag ging.

Daardoor valt de opbrengst van de leningen lager uit dan eerder werd geraamd. Volgens berekeningen gaat het voor Nederland de komende 14 jaar gemiddeld om circa 70 miljoen euro per jaar.

- December 2014 
Het tweede hulpprogramma, dat per 1 januari 2015 afloopt, wordt met twee maanden verlengd. De uitvoering van het programma en ook de uitkering van geld lag dan al tijden stil.

- Januari 2015 
De linkse EU-kritische partij Syriza van leider Alexis Tsipras wint de verkiezingen met de belofte een einde te maken aan het hulpprogramma.

Daarmee werden de verhoudingen met de andere eurolanden op scherp gezet. Zij vinden dat de Grieken zich onverminderd aan de oude afspraken dienen te houden.

- Februari 2015
Eind februari besloot de Eurogroep dat het steunprogramma van Griekenland met vier maanden zou worden verlengd. Met deze verleningen zijn de Grieken nog niet uit de gevarenzone, het brengt vooral meer tijd. 

In het voorstel dat leidde tot dit akkoord belooft het land zijn financiële verplichtingen te respecteren en geen beslissingen te nemen die afgesproken begrotingsdoelstellingen zullen ondermijnen.