Nederlandse bedrijven hebben in december vorig jaar 2,8 procent minder geïnvesteerd in materiële vaste activa ten opzichte van de dezelfde maand in 2013.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De investeringen nemen voor de tweede achtereenvolgende maand af, na verbeteringen in september en oktober. De daling in december is volgens het CBS vooral te wijten aan de lagere investeringen in het wegvervoer.

Met name in vrachtauto's werd minder geïnvesteerd. Een jaar eerder waren de investeringen in deze wagens juist hoog. Dat viel samen met het van kracht worden van de Europese emissienormen in januari 2014. 

Bouwwerken

Van oktober 2013 tot mei 2014 zaten de investeringen in de lift. Daarna wisselden groei en krimp elkaar af, dat kwam met name door de lage investeringen in bouwwerken.

De totale investeringen in vaste materiële activa liggen aanzienlijk lager dan voor de economische crisis die eind 2008 begon.