Melkveehouders breiden hun veestapel steeds verder uit, waarmee ze inspelen op de afschaffing van de melkquota dit jaar. 

Het wegvallen van deze Europese regels biedt ruimte voor een stevige groei van de Nederlandse zuivelsector.

Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot ruim 1,6 miljoen, het hoogste aantal in vijftien jaar. Bij de kalfjes en pinken, de toekomstige melkkoeien, bedroeg de groei zelfs 7 procent. Daarvan zijn er nu in totaal 1,3 miljoen, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Doordat er meer melkkoeien zijn, leveren veehouders ook meer melk aan zuivelfabrieken. Het afgelopen jaar bedroeg deze groei 2 procent.

Melkquota

De melkquota werden dertig jaar geleden ingevoerd in Europa om een overschot aan melk te voorkomen. Door de groeiende wereldvraag naar melk en melkproducten is de noodzaak van de maatregel verdwenen. Per 1 april 2015 wordt er door Brussel geen limiet meer gesteld aan de hoeveelheid melk die mag worden geproduceerd.

Niet alleen melkboeren maar ook verwerkende bedrijven als FrieslandCampina kunnen hiervan profiteren. De afgelopen jaren maakt de zuivelsector een grote expansie door. Er wordt ook veel geïnvesteerd in nieuwe fabrieken en uitbreiding van bestaande productielocaties.

Gezamelijke omzet

In 2010 bedroeg de gezamenlijke omzet (inclusief boeren) nog net geen 10 miljard euro. Inmiddels is dat al 12 miljard euro, staat in een woensdag verschenen rapport in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De zuivelsector als geheel is goed voor 45.000 arbeidsplaatsen.

Milieudefensie is niet zo blij met de ontwikkelingen. In een reactie spreekt de organisatie van ''ongebreidelde groei''. ''Dit leidt tot meer megastallen en minder koeien in de wei. Meer koeien leidt ook tot meer mest terwijl we al een mestoverschot hebben, meer stank en meer schade aan de natuur.'' De organisatie pleit juist voor minder koeien in Nederland.