Bij de controle op de besteding van EU-subsidies wordt niet gekeken of het project ook effectief was.

Bedrijven of instellingen die subsidie kregen uit Brussel worden beoordeeld op hun inspanningen en niet op het behaalde resultaat.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse EU-trendrapport. Checken of het project ook effectief was, hoort nog niet bij de Brusselse eisen.

''Daardoor worden kansen voor een betere besteding van EU-geld niet benut, zeker bij projecten waar wel informatie over effecten beschikbaar is'', aldus de Rekenkamer dinsdag.

De Europese Unie gaf in 2013 148,5 miljard euro uit. Dat is ongeveer 1 procent van het gezamenlijk bruto nationaal inkomen van de EU-landen.