De personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf moeten flink omlaag om economische groei te verhogen, stelt MKB-Nederland. 

Er moet een einde komen aan het twee jaar doorbetalen bij ziek personeel, het aantal vrije dagen is te hoog en het recht op flexibele werktijden moet verdwijnen. Dat stelt de werkgeversorganisatie in een rapport dat dinsdag zal worden aangeboden aan premier Rutte.

"Regels, risico's en lasten drukken zwaar op de bedrijven. En ze zijn niet meer van deze tijd", aldus voorzitter Michaël van Straalen. De regels voor zieke werknemers worden gezien als de 'meest belastende verplichting'. 

Zieke werknemers hebben recht op 70 procent van hun loon, twee jaar lang. De mkb'ers willen dat dit wordt teruggebracht naar één jaar, aldus het rapport. 

Skiongelukken

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

Daarnaast wil het midden- en kleinbedrijf dat de regels voor verlof worden aangepakt. Die werden vorig jaar juist uitgebreid: vaders hebben recht op langer vrij na de geboorte van een kind, en geldt zorgverlof niet alleen voor het verzorgen van partners en kinderen, maar ook voor zieke opa's, oma's en vrienden. 

FNV

MKB-Nederland probeert weg te lopen van hun verantwoordelijkheden over bijvoorbeeld loon, werktijden, pensioen en verlof, stelt FNV-voorzitter Ton Heerts in een reactie op de oproep van MKB-Nederland. 

Werkgevers tonen met hun volgens Heerts geen enkel respect voor werknemers en de maatschappij. "Het grote afschuiven is begonnen. Werkgevers willen de rekening volledig bij de maatschappij leggen, terwijl we nu juist afspraken hebben om de kosten eerlijk te verdelen. Wat werkgevers willen is onbetaalbaar, onhoudbaar en onverantwoord.’’

CNV

Voor CNV-voorzitter Maurice Limmen is er geen aanleiding de regels te wijzigen. ''De lasten op arbeid moeten omlaag'', beaamt hij.

''Maar in deze discussie moet je alle kosten op arbeid meenemen. De discussie over het belastingstelsel biedt daarvoor de mogelijkheid. Het stelsel is daarin voor mij niet heilig, wel inkomenszekerheid voor de zieke werknemer en de inspanningen van werkgever en werknemer om bij ziekte zo snel mogelijk weer volwaardig aan de slag te gaan.''

Bewezen aanpak

Het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van particuliere verzekeraars, ziet weinig in het inkorten van de periode waarover verplicht moet worden doorbetaald bij ziekte. Zo'n maatregel zal niet helpen tot een betere situatie voor werknemers en werkgevers, stelt directeur Richard Weurding van Verbond van Verzekeraars in een reactie op het pleidooi van MKB-Nederland. 

Volgens Weurding heeft het huidige systeem een grote bijdrage geleverd aan het lage verzuim in Nederland, en daardoor ook lagere lasten voor werkgeverd."We moeten een bewezen succesvolle aanpak van het verzuim niet overboord gooien." 

Asscher

Uit een onderzoek dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat 45 procent van de werkgevers aanhikt tegen de kosten die ze hebben doordat ze het loon moeten doorbetalen van ziek personeel.

Maar bij de meeste bedrijven bestaat wel draagvlak voor de verplichting om het loon door te betalen. Ruim driekwart van de werkgevers heeft zich verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht.

Middenmoot

Eerder deze week bleek ook al uit een rapport van ING dat de meeste midden- en kleinbedrijven de bestaande regels, zoals het doorbetalen bij ziekte, als grootste belemmering bij ondernemen zien.

Dat geldt echter vooral voor bedrijven in de achterhoede en middenmoot. Succesvolle bedrijven zijn meer bezig met het anticiperen op de toekomst, zoals veranderend consumentengedrag.