Voor kleine werkgevers wordt het aantrekkelijker om met fiscale steun een werkloze jongere, oudere of arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. 

Dat meldt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vrijdag.

Op dit moment profiteren zij niet optimaal van een korting op de werkgeverspremies die een bedrijf krijgt als het iemand uit die categorie een baan geeft. 

Dat komt doordat kleine bedrijven minder premies afdragen dan de maximale premiekorting van 7.000 euro per jaar. Ze hebben daardoor geen recht op de volledige korting. Het kabinet heeft daarom besloten de regeling te veranderen.

Voor de korting wordt vanaf volgend jaar niet meer alleen gekeken naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die een werkgever afdraagt. Kleine bedrijven komen daardoor makkelijker aan het bedrag van 7.000 euro.