Het aantal ziekenhuizen dat verlies draait, is de afgelopen jaren gedaald. In 2013 schreef een op de veertien ziekenhuizen verlies. Het jaar ervoor gold dat nog voor een op de acht. 

Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) woensdag naar buiten heeft gebracht. Volgens de vereniging presteren de ziekenhuizen volgens verwachting.

Het aantal voltijdsbanen in ziekenhuizen is in 2013 voor het eerst in vijf jaar gedaald. Wel nam in die tijd het aantal medisch specialisten toe met 16 procent.