Toen vier jaar geleden warenhuisketen V&D werd overgenomen, was het doel van de nieuwe eigenaar, het Amerikaanse Sun Capital Partners, om het aantal winkels te verdubbelen.

De keten maakte toen al verlies, maar de investeringsmaatschappij, die in Nederland werkt via Sun European, wilde werken aan de sfeer in de winkels en de vriendelijkheid van het personeel om de resultaten te verbeteren.

De plannen zijn niet uitgekomen. Vier jaar terug waren er 62 V&D-vestigingen, inmiddels zijn dat er 63. De keten heeft ook nooit uit de rode cijfers weten te komen. Het verlies verdubbelde in 2013 van 19 miljoen euro naar 42 miljoen euro. In 2014 werd een verlies geleden van 49 miljoen euro.

Vlam

Begin 2015 sloeg de vlam in de pan. Het lukte het bestuur van de warenhuisketen niet te concurreren met een groeiende onlinemarkt en discountketens zoals Action, het concern besluit de druk op te voeren om de kosten te verlagen. Veel meer over wat precies de problemen zijn bij V&D worden niet bekendgemaakt. 

Waar V&D eerst werd geconfronteerd met protesterende verhuurders en werknemers, draaien de problemen van de onderneming na een deal met de verhuurders nu vooral om een akkoord met het personeel.

Loonoffer

De warenhuisketen wilde oorspronkelijk dat werknemers 5,8 procent salaris inleveren en verder moesten er nog eens vijftig banen worden geschrapt. 

De vakbonden FNV en CNV gingen niet akkoord met deze plannen en stapten naar de rechter tegen het eenzijdig doorvoeren van een salariskorting. Gesprekken leverden niks op, volgens de vakbonden omdat V&D bleef vasthouden aan het loonoffer.

De rechter koos de kant van de vakbonden en verbood eenzijdige maatregelen voor vakbondsleden. Voor werknemers die niet lid zijn van de vakbond mag V&D wel een loonkorting doorvoeren, maar de warenhuisketen heeft besloten het salaris nog op peil te houden. Wel gaat de onderneming in hoger beroep.

Na de nederlaag in de rechtbank heeft V&D contact gezocht. Vakbonden gaven aan dat eerst het vertrouwen moest worden hersteld, maar na een "constructief" overleg begin maart, lijkt de weg open voor echte onderhandelingen.

In juli bereiken V&D en de vakbonden een akkoord. Een loonsverlaging voor de werknemers is van de baan, maar daardoor is een reorganisatie ten koste van zo'n vierhonderd banen onvermijdelijk. De keten noemt het ontslag van de medewerkers noodzakelijk om de loonkosten structureel te verlagen.

Begin september maakt het concern bekend dat het door de reorganisatie driehonderd banen schrapt

Verhuurders

Aan verhuurders werd een huurvrijeperiode gevraagd van vier maanden en vervolgens een 40 procent lagere huurprijs. Eigenaar Sun wil zelf wel investeren, zolang andere belanghebbenden ook een bijdrage leveren.

Na de dreiging van een juridische uitspraak wisten de verhuurders onder leiding van V&D en IEF Capital, verhuurder van twaalf V&D-panden, het in februari op een akkoord te gooien.

De noodzakelijke huurbesparing van 24 miljoen euro zou gerealiseerd zijn, hoewel er geen precieze details werden bekendgemaakt. Voor V&D zou het plan ook voor de lange termijn de noodzakelijke huurlastenverlaging bieden.

Akkoord

Door het akkoord werden uitspraken van rechters voorkomen. Er was al een eerste zitting bij de rechtbank van Rotterdam geweest in een kort geding van IEF Capital tegen V&D. 

Er werd echter geen akkoord bereikt met verhuurder Metropop. Metroprop is de eigenaar van drie V&D-panden in Den Bosch, Heerlen en Sittard. 

Door het akkoord met de vakbonden over de reorganisatie in plaats van een loonoffer is het akkoord met de verhuurders buiten gevaar. 

Lees ook: Profiel V&D