Pomphouders hebben een kort geding over de accijnsverhoging op LPG en diesel verloren. De Nederlandse Staat hoeft hen geen voorlopige schadevergoeding te betalen.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag beslist.

Het kort geding tegen het ministerie van Financiën was aangespannen door twee pompstationhouders uit de grensstreek en de stichting Accijnsclaim. De stichting bestaat uit de Bovag, de belangenvereniging voor pompstations Beta en een groep van honderd onafhankelijke grenspomphouders.

De ondernemers zeggen ernstig te lijden onder de gevolgen van de accijnsverhoging op brandstoffen die begin 2014 van kracht werd. Door de accijnsverhoging tanken mensen vaker in België of Duitsland, waar de brandstof goedkoper is. Dit kost pomphouders in de grensstreek omzet.

De pomphouders willen een zogenoemde bodemprocedure tegen de Staat aanspannen, maar vrezen het hoofd niet boven water te kunnen houden tot er een uitspraak in die procedure wordt gedaan. Ze eisten daarom via dit kort geding een voorschot op de schade die ze hebben geleden.

In een bodemprocedure wordt een geschil definitief beslist. Bij een kort geding velt een rechter alleen snel een voorlopig oordeel.

Video: Pomphouders verliezen kort geding over accijnsverhoging

Aannemelijk

De kortgedingrechter heeft dat verzoek afgewezen. "Alhoewel aannemelijk is dat de accijnsverhoging heeft bijgedragen aan de slechte bedrijfsresultaten van de pomphouders, staat volgens het oordeel van de rechter niet vast in welke mate dat het geval is", staat in de uitspraak. 

De rechter vindt dat de eis van de ondernemers "te ruim en algemeen" geformuleerd is. Een rechter kan bij een kort geding alleen een geldvordering toewijzen, als het vrijwel zeker is dat die ook in de bodemprocedure wordt toegewezen.

"Zelfs als ervan uit zou worden gegaan dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld, staat alles behalve vast of en zo ja voor welk bedrag de bodemrechter de vorderingen zal toewijzen. Daarom kan de vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld in dit kort geding onbesproken blijven."

De rechter benadrukt dat de pomphouders ook al in 2013 te maken hadden met teruglopende omzetten, terwijl de accijnzen toen nog niet waren verhoogd. De resultaten waren in dat jaar "al zodanig dat er niet veel meer nodig was om in de rode cijfers te belanden".

Oorzaken

Bovendien zouden er andere oorzaken kunnen zijn voor de tegenvallende bedrijfsresultaten van vorig jaar. De rechter wijst op de stagnerende economische ontwikkelingen, steeds zuinigere auto's en bevolkingskrimp in grensregio's.

Daarnaast zouden de verhoging van de btw en de accijnsverhoging op alcohol en tabak kunnen hebben bijgedragen aan een daling van de winkelomzet van de pomphouders.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft tot nu toe geweigerd de accijnsverhoging op LPG en diesel terug te draaien.

Extreem teleurstellend

"De uitspraak is extreem teleurstellend", zo laat een woordvoerder van Bovag weten in een reactie. "Het bestuur van de Stichting Accijnsclaim en de advocaten bestuderen nu de uitspraak."

"Na dit overleg beraden we ons erop of en hoe de strijd wordt voortgezet." De stichting zou ervoor kunnen kiezen in hoger beroep te gaan.

Ook slijterijen overwegen gang naar rechter om accijnsverhoging | 'België moet accijnzen verhogen om problemen pomphouders op te lossen'