De meeste midden- en kleinbedrijven zien de weinig flexibele huidige wet- en regelgeving, zoals rigide bestemmingsplannen en het verplicht doorbetalen bij ziekte, de komende jaren als het grootste obstakel bij het ondernemen.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het ING Economisch Bureau. Het zijn met name de bedrijven die ING rekent tot de achterhoede (40 procent) en de middenmoot (56 procent) die de huidige wetgeving als een probleem zien. Dat zijn mkb’ers waarvan ING de fitheid van het bedrijf een rapportcijfer van 1 tot 7 geeft. 

Niet alleen de verplichting en de bijbehorende kosten om aan regels te voldoen wekken irritatie bij de mkb’ers, maar ook het steeds veranderen van die wet- en regelgeving. Dat jaagt het mkb op kosten en belemmert hen in groei.

 

Kopgroep

De kopgroep (6 procent van de mkb’ers) innovatieve bedrijven die de crisis goed zijn doorgekomen, zijn meer bezig met het anticiperen op de toekomst. Voor die bedrijven is de snelheid van veranderingen de grootste uitdaging.

Daarbij moet gedacht worden aan kortere economische cycli en de snelheid waarop het consumentengedrag verandert. Volgens ING kunnen bedrijven in de middenmoot en de achterhoede worden geholpen door het opzetten van een goed strategisch plan.

Ook stelt ING voor om ervaren ondernemers meer in contact te brengen met starters, zodat zij ervaring en innovatieve ideeën kunnen uitwisselen.