Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in januari 2015 licht verslechterd.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. De achteruitgang komt volgens het statistiekbureau doordat ondernemers minder positief zijn over de toekomstige productie.

De trend van het producentenvertrouwen is sinds oktober 2012 positief. In januari 2015 ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Producenten waren in januari iets minder positief over de productie in de komende drie maanden. Wel waren ze positiever over hun orderportefeuille en hun voorraden gereed product.

Het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie de komende drie maanden toeneemt is groter dan het aantal dat een afname voorziet.