Een gebrek aan tijd is de grootste obstakel voor het doen van innovatie binnen een onderneming. Ook het commercieel omzetten van een nieuwe ontwikkeling wordt gezien als een uitdaging.

Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau en Deloitte.

Volgens ING kan het tijdgebrek voor innovatie worden opgelost door meer aandacht te besteden aan het plannen en het uitdelen van verantwoordelijkheid. Ook kan er meer worden samengewerkt met andere bedrijven of kennisinstituten.

De meeste innovaties komen nog altijd tot stand binnen de eigen organisatie. Wel wordt daarbij steeds vaker samengewerkt met andere bedrijven, zoals klanten en toeleveranciers.

Kennisbundeling

"Partnerships worden steeds belangrijker, zeker ook binnen het mkb", aldus Ton van Abeelen, partner bij Deloitte Audit. "Het zorgt voor kennisbundeling en een stevigere, financiële positie. Dit stelt organisaties nog beter in staat de snelheid waarmee technologische veranderingen zich voltrekken, bij te houden."

Uit het onderzoek blijkt verder dat innovatie binnen twee tot drie jaar rendabel moet zijn bij bedrijven. Jaarlijks wordt ongeveer 0,5 tot 3 procent van de omzet besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

Ook ontbreekt het vaak aan een gestroomlijnde  organisatie die innovatie moet stimuleren. Zo heeft driekwart van de ondervraagde ondernemingen een duidelijke innovatiestrategie, maar slechts een derde van de respondenten heeft binnen de organisatie ook een aparte entiteit die volledig is gewijd aan innovatie.