De haven van Den Helder profiteert in toenemende mate van de economische groei in de offshore-industrie. Het aantal zeeschepen dat vorig jaar voor de olie- en gasindustrie naar Den Helder kwam, steeg met 7 procent tot 2776.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarcijfers van havenbedrijf Port of Den Helder.

De offshore-industrie is de belangrijkste economische factor voor de haven van Den Helder. De regio kent veel ondersteunende en faciliterende dienstverlening aan deze bedrijfstak. Het merendeel van de zeeschepen dat naar deze haven komt, is er voor operationele en onderhoudsactiviteiten van de olie- en gasvelden in de Noordzee.

''Dankzij goede afstemming met de offshorebedrijven met de visserij en met de Koninklijke Marine hebben we optimaal gebruikgemaakt van onze havencapaciteit'', zegt topman Piet-Hein Kolff van Port of Den Helder.

Koninklijke Marine

In 2013 sloot het havenbedrijf een overeenkomst met de Koninklijke Marine om offshoreschepen af te kunnen meren in de marinehaven.

''De komende jaren willen we onze capaciteit nog verder uitbreiden en de haven ontwikkelen als hét knooppunt voor offshore-activiteiten in het zuidelijke deel van de Noordzee'', aldus Kolff in een toelichting op de cijfers.

Ook het aantal bezoekende visserijschepen is gestegen, van 1905 in 2013 naar 2000 in 2014. Bij visafslag Hollands Noorden in Den Helder hebben vorig jaar 705 schepen hun vis gelost.