De arbeidsvoorwaarden in de cao's passen niet meer bij de huidige realiteit van de arbeidsmarkt en moeten daarom worden aangepast.

Daarvoor pleiten werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun arbeidsvoorwaardennota 2015.

Zij willen meer flexibiliteit in de cao's die volgens de organisaties moet bestaan uit meer ruimte voor individuele afspraken, een beloningsstructuur die meebeweegt met de economische omstandigheden en het afbouwen van onregelmatigheidstoeslagen. Flexibele krachten moeten tegelijkertijd meer zekerheden krijgen.

Deze afspraken maken de werkgevers het liefst in overleg met de vakbonden, maar in de ogen van de werkgevers is het "meestal lastig" en "vaak zelfs onmogelijk" om met de werknemersorganisaties afspraken te maken om bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten aan te passen.  

Mocht dat inderdaad de reactie van de vakbonden zijn, is de kans volgens de werkgevers groot dat zij dit alsnog buiten de cao's om zullen veranderen. "Dat zou een gemiste kans zijn", aldus de werkgevers in hun arbeidsvoorwaardennota.

FNV

Vakbond FNV reageert negatief op de nota van de werkgevers. Arbeidsvoorwaardencoördinator Mariëtte Patijn: "Zij hebben het over 'veranderen, flexibiliseren, vernieuwen', maar in de praktijk betekent dat 'verslechteren, verslechteren, verslechteren'. Laat duidelijk zijn: daar tekent de vakbond niet voor. Wij gaan voor koopkracht en echte banen. Dat is goed voor de kwaliteit van werk en voor de economie."

Ouderen

De werkgevers laten in dezelfde nota ook weten dat ouderen een stap terug moeten doen ten gunste van jongere werknemers, als Nederland wil blijven concurreren.

"Extra vrije dagen en vrijstelling van onregelmatige diensten passen niet bij mensen die blijven werken tot ze de stijgende AOW-leeftijd hebben bereikt", aldus de werkgevers. Zij willen niet kijken naar de leeftijd, maar naar de prestatie.