Geldtransporteur Brink's heeft branchegenoten GSN, G4S en SecurCash dinsdag opnieuw uitgenodigd voor overleg over het in dienst nemen van zijn overtollige personeel. 

Vanwege een eerder aangekondigde reorganisatie verliezen 650 Brink's-medewerkers medio dit jaar hun baan.

De reorganisatie is het gevolg van het vertrek van Rabobank als belangrijkste klant bij Brink's. De bonden eisen onder meer dat Brink's zo veel mogelijk mensen naar nieuw werk begeleidt. Tot nu toe hebben pogingen om dit te realiseren niet tot resultaat geleid, zegt het bedrijf.

Brink's ziet de uitnodiging als een ''ultieme poging'' om een deel van de medewerkers alsnog elders onder te brengen. Krijgt Brink's zijn branchegenoten niet aan tafel, dan beraadt het bedrijf zich op juridische maatregelen om herplaatsing alsnog voor elkaar te krijgen.

Overnemen

Volgens Brink's is het in de beveiligingsbranche bij contractwisselingen gebruikelijk, en in de cao Particuliere Beveiliging vastgelegd, dat werknemers van de oude naar de nieuwe contracthouder overgaan.

Door het overnemen van personeel door branchegenoten ontstaat er volgens Brink's ook meer financiële ruimte binnen het sociaal plan voor medewerkers voor wie geen nieuwe banen zijn.

Eerder

FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen reageren dinsdag verheugd op de beslissing van Brink's om met branchegenoten te gaan praten. Ze hebben tijdens verschillende acties aangedrongen op betere voorwaarden in het sociaal plan. 

Actiecoördinator van FNV Leen van der List vindt wel dat Brink's dat initiatief "veel eerder" had kunnen nemen. "Het wordt tijd om spijkers met koppen te slaan. De medewerkers van Brink’s verdienen duidelijkheid over hun toekomst", zegt Van der List.

Ultimatum

"De nieuwe uitvoerders hebben de plicht hun eigen cao na te leven. Krijgen wij voor 9 januari 2015 geen uitsluitsel dat de nieuwe uitvoerders conform de cao het gesprek met Brink’s aangaan, dan zullen wij ons beraden op nadere stappen", zegt Sanne van der Meulen van CNV.

"In antwoord op dit ultimatum zijn de vakbonden ingelicht over de uitnodiging van Brink's aan de hiervoor genoemde bedrijven om in gesprek te komen'', aldus de geldtransporteur.

Brink's schrapt ruim 600 van de 1.080 banen | Profiel Brink's