De lasten die werkgevers moeten betalen laten in 2015 een wisselend beeld zien.

Dat blijkt uit berekeningen die loonstrookverwerker ADP dinsdag heeft gepubliceerd.

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF), de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) en de pensioenpremies voor werkgevers dalen dit jaar.

Ook is de crisisheffing per 1 januari 2015 afgeschaft. Met deze heffing moest twee jaar lang 16 procent extra over alle lonen van meer dan 150.000 euro per jaar worden betaald, een maatregel uit het Lenteakkoord uit 2012.

Aan de andere kant stijgt de WIA-basispremie voor werkgevers van 5,45 naar 5,75 procent. Ook stijgt de maximumpremie van 2.802 naar 2.988 euro per maand. Tot dit bedrag moeten werkgevers de premies werknemersverzekeringen betalen.

Sectorpremie

De hoogte van de sectorpremies verschilt per sector. Bij zorg en welzijn en overheid stijgt die premie fors, maar in de sectoren transport en metaal en techniek daalt die juist. Gemiddeld daalt de sectorpremie van 2,68 naar 2,16 procent.

Sectorpremies zijn verplichte afdrachten voor werkgevers en dienen het algemeen belang van een bedrijfstak. Zo wordt daar bijvoorbeeld de WW van gefinancierd, maar er gaat ook geld naar scholing.

Werkkostenregeling

De zogenoemde werkkostenregeling wordt verplicht voor alle werkgevers in 2015. Werkgevers kunnen via deze regeling hun werknemers onbelaste vergoedingen geven zoals een kerstpakket of bedrijfsuitje.

Daar mag maximaal 1,2 procent van de totale loonsom voor worden gebruikt. Werkgevers moeten opletten dat zij deze vrije ruimte niet overstijgen. Gebeurt dit toch, dan moeten zij een heffing van 80 procent over het extra bedrag betalen.

Meeste werknemers gaan er netto op vooruit dit jaar