De failliete winkelketen Halfords, die een herstart in afgeslankte vorm maakt, leed in 2013 een verlies van 6,6 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 1,3 miljoen euro.

Het resultaat over 2012 was wel vertekend door een bijzondere bedrijfsopbrengst van 3,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het vorige week door de curatoren ingediende eerste faillissementsverslag over het bedrijf.

De curatoren Rinke Dulack en Robbert Roeffen moeten nog nader onderzoek doen naar de toedracht van het faillissement van de keten, maar "vast staat dat Halfords in de eerste plaats geconfronteerd werd met dalende omzetten".

Aan het begin van de crisis, in 2008, bedroeg de omzet van de winkel in auto- en fietsaccessoires nog zo’n 100 miljoen euro, in 2013 was deze geslonken tot ruim 65 miljoen euro. In 2014 daalde de omzet nog verder.

In 2014 bleven de verliezen over de eerste helft van het jaar beperkt tot ruim 1 miljoen euro, terwijl de omzet met 11 procent terugliep.

Macintosh

De verliezen werden gefinancierd door het beursgenoteerde bedrijf Macintosh, dat Halfords in 2013 voor 1 euro aan de directie verkocht.  Ook na deze management-buy-out werd Halfords nog gefinancierd door Macintosh.

Het lukte Halfords eind 2013 niet de verplichte aflossing aan Macintosh te voldoen, halverwege 2014 was dit opnieuw het geval. Hierop ging de directie op zoek naar overnamekandidaten.

Toen die zoektocht mislukte, zag het bedrijf zich genoodzaakt zijn eigen faillissement aan te vragen. Begin oktober werd Halfords failliet verklaard.

Doorstart

In eerste instantie mislukte een doorstart van Halfords. Een partij trok zich op het laatste moment terug. Vervolgens wilde de voormalig bestuurder samen met een van de leveranciers een doorstart realiseren in samenwerking met de franchisenemers, maar de financiering hiervoor kwam niet rond.

Eind december maakten de curatoren bekend dat de winkelketen een herstart maakt in afgeslankte vorm. De franchisenemers, die gezamenlijk al 28 filialen in handen hebben, nemen gezamenlijk nog eens 17 winkels over. Dit aantal wordt mogelijk nog uitgebreid met 14 filialen.

Ook hebben de franchisenemers onderdelen van het hoofkantoor gekocht. De nieuwe organisatie zal naar verwachting ongeveer 75 tot 100 voormalige medewerkers weer aan het werk helpen.

Halfords zal 'niet of nauwelijks gemist worden' | Winkelketens die recentelijk failliet gingen