De groei van wind- en zonne-energie biedt kansen voor stilstaande gascentrales in Nederland.

Dit schrijven onderzoekers van het Energie Centrum Nederland (ECN) in een studie voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Groene-energiebronnen leveren op variabele momenten stroom. Als het aandeel van groen toeneemt, is er daarom meer vraag naar flexibele stroomproductie.

Vooral gascentrales kunnen die flexibiliteit leveren. Volgens het ECN zorgt de toename van groene energie vanaf 2017 voor sterke prijsschommelingen op de energiemarkt.

“Een gunstige ontwikkeling voor flexibele conventionele elektriciteitscentrales in Nederland zoals gascentrales, die overigens niet alleen in de flexibiliteitsbehoefte binnen Nederland voorzien, maar ook in de vraag naar flexibiliteit in omliggende landen”, aldus het ECN.

De onderzoekers benadrukken dat het van belang is dat ook producenten van groene stroom een belang krijgen in een goed functionerende energiemarkt. In Nederland wordt al aan deze randvoorwaarden voldaan, maar  in Duitsland bijvoorbeeld nog niet.