​Werkgevers en vakbonden moeten meehelpen aan het verbeteren van de positie van flexwerkers. Doen ze dat niet, dan zal minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) actie ondernemen. 

Daarmee dreigt Asscher zaterdag in de Volkskrant. De PvdA-minister gaat er 'nauwlettend op toezien' dat er een einde komt aan de 'doorgeschoten flexcontracten'. 

Volgens Asscher zien sommige werkgevers arbeid als wegwerpartikelen, omdat ze proberen te concurreren met lageloonlanden als China. "Die race naar het afvoerputje gaan we nooit winnen", aldus de minister, die stelt dat de Nederlandse economie het moet hebben van kwaliteit. 

De minister uit verder felle kritiek op de vakbonden, die volgens hem de flexibilisering in een aantal sectoren zelf uit de hand laten lopen. "Voor de vakbonden waren afspraken over het loon van de zittende werknemers vaak belangrijker dan de belangen van alle werkenden in een sector."

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt de positie van flexwerkers al versterkt. Flexwerkers krijgen vanaf 1 juli eerder recht op een vast contract, en de ontslagvergoeding wordt vervangen met de zogenoemde transitievergoeding. Die vergoeding zal lager uitvallen voor vaste medewerkers, maar ook flexwerkers hebben er recht op.