Acht op de tien bedrijven in de paddenstoelenteelt overtreden de arbeidsregels. Bij 55 van de 70 gecontroleerde telers werden overtredingen vastgesteld.

Dat meldt Inspectie SZW dinsdag. De controles vonden plaats in de periode van januari 2013 tot en met juli 2014.

Bij zes van de twaalf bedrijven die eerder een overtreding begingen, constateerde de instantie opnieuw misstappen.

Vooral het werken op hoogte en met machines zijn niet veilig genoeg in de paddenstoelenteelt. Bij de oogst van de paddenstoelen wordt veel gebruikgemaakt van hoogwerkers, pluklorries en plukplateaus.

Veel pluklorries bleken niet voorzien te zijn van goede hekwerken en leuningen. Meer dan de helft van de overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid is hieraan toe te schrijven.

Daarnaast waren niet alle gebruikte machines veilig. In de paddenstoelenteelt worden onder meer oogstmachines en transportbanden gebruikt.

Concurrentie

De paddenstoelenbedrijven zeggen in financieel moeilijke omstandigheden te verkeren en met sterke concurrentie te maken te hebben. Hierdoor besteden ze te weinig aandacht aan arbeidsomstandigheden. Volgens Inspectie SZW is dit geen excuus voor de sector om niet aan de regels te voldoen.

Bij het grootste deel van de overtredingen is een waarschuwing uitgedeeld of een eis gesteld om de regels na te leven. Voor zestien bedrijven is een boeterapport opgemaakt.

In 2015 zullen er opnieuw controles plaatsvinden bij paddenstoelentelers.