De krimp in de publieke sector zet zich ook volgend jaar voort. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4 procent, terwijl de publieke sector op 0,2 procent blijft steken.

Dit stelt het economisch bureau van ING in een dinsdag verschenen rapport.

De centrale overheden moeten nog altijd fors bezuinigen. Ook voor woningcorporaties, onderwijsinstellingen en goede doelen blijft financieel scherp aan de wind zeilen de uitdaging, stellen de economen.

Ondanks de lastige marktomstandigheden liggen er volgens de bank wel kansen in de publieke sectoren. ''Dienstverlening dichter bij de burger brengen, leidt bijvoorbeeld tot slimme innovaties bij overheden. Nu al worden innovaties voor 2015, zoals de wijkteam-aanpak, zichtbaar, met als doel om de hulpverlening over minder schakels en dus efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.''

Forse tekorten

Ondanks de bezuinigingen kampen gemeenten nog altijd met forse tekorten en oplopende schulden. Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar veel nieuwe taken op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugd- en ouderenzorg.

''Zij kunnen door de regie te nemen en slim te organiseren vernieuwende maatschappelijke oplossingen initiëren. Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijke waarde aantonen door zich op hun kerntaken te richten. De verwachte geleidelijke verbetering van hun financiële positie komt als geroepen'', concludeert het rapport.

Ook in het onderwijs is strakke financiële sturing noodzaak door de stijgende kosten per leerling, benodigde investeringen in vastgoed en digitalisering. ''Tegelijkertijd moeten scholen maatwerk bieden om leerlingen passend onderwijs te geven.''