De arbeidskosten zijn binnen de horeca met gemiddeld 18 euro per gewerkt uur het laagst. Dat komt vooral door het grote aantal jongeren tot 21 jaar binnen die branche.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend. Gemiddeld liggen de arbeidskosten op 33,10 euro in 2012.

Vaak hebben jongeren in de horeca een tijdelijke baan of een bijbaan waarbij regelmatig het minimumloon wordt toegepast. Werkgevers betalen dan geen pensioenpremies.

Volgens het statistiekbureau betalen werkgevers in de horeca 4 procent van de arbeidskosten aan pensioenpremies, dit is 8 procent landelijk.

Arbeidskosten zijn opgebouwd uit lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten.

Deze kosten zijn voor delfstofwerkers het hoogst, daar betalen werkgevers gemiddeld 58,20 per uur. Vooral de brutolonen liggen in deze branche met gemiddeld 36,40 euro hoog. Dat is maar liefst 70 procent meer dan het gemiddelde uurloon.

Onderwijs

In het onderwijs gaat volgens het CBS relatief veel geld naar vakantiedagen omdat onderwijzend personeel extra vakantieuren krijgen omdat hun vakanties vaak verbonden zijn aan schoolvakanties.

Naast het onderwijs is in de gezondheids- en welzijnszorg ook het ziekteverzuim hoog. "Om deze reden is daar ook het aandeel loon bij ziekte in de totale arbeidskosten hoog", schrijft het CBS.

In de private sector zijn deze kosten voor werkgevers lager, maar zijn de bijzondere kosten zoals eindejaarsuitkeringen en winstdelingen, weer hoger.

In de afgelopen vier jaar zijn de arbeidskosten vrijwel gelijk gebleven. Het overgrote deel (56 procent) bestaat uit het kale loon. Als ook bijzondere beloning wordt meegerekend maakt het uurloon gemiddeld 76 procent uit van de totale personeelskosten.