De Eerlijke Bankwijzer gaat z'n bakens verzetten naar onder meer Indonesië. Om banken aan te zetten tot een duurzamer investeringsbeleid is vijf jaar geleden in Nederland de Eerlijke Bankwijzer opgezet.

Dit initiatief van onder meer Oxfam Novib, FNV en Amnesty International, gaat nu ook in zes andere landen banken beoordelen. Dit maakt de Eerlijke Bankwijzer maandag bekend.

In Indonesië, Brazilië, Japan, Zweden, Frankrijk en België gaat Eerlijke Bankwijzer van start onder de naam "Fair Bank Guide". De Fair Bank Guide is op initiatief van Oxfam Novib in de verschillende landen opgezet samen met milieu-, ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties en vakbonden.

"We gaan Indonesische banken vragen hun investeringsbeleid openbaar te maken ten aanzien van sociale onderwerpen, milieu en politiek bestuur", zegt Victoria Fanggidae, projectleider van de Fair Bank Guide Indonesia. Evert Peeters van de Belgische Fair Bank Guide benadrukt de rol van consumenten: "We willen klanten in staat stellen hun bank om opheldering te vragen en zo nodig makkelijker van bank te wisselen."

Publiciteit

"Nederlandse banken zijn zeer gevoelig gebleken voor onze onderzoeken en de publiciteit daaromheen", stelt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer.

"We zien bijvoorbeeld minder investeringen in omstreden wapenfabrikanten en meer in duurzame elektriciteit. Banken spreken hun zakelijke klanten steviger aan om ontbossing, mensenrechtenschendingen en landroof tegen te gaan. Het is zaak om ook banken in andere landen mee te krijgen in de race naar de top van het duurzaam bankieren."

In Nederland stelde de Eerlijke Bankwijzer naar eigen zeggen in de afgelopen vijf jaar 165 meetbare aanscherpingen van het bankbeleid vast, op onderwerpen als mensenrechten, rechten van werkenden en wapenbeleid.

De resultaten in Nederland zijn opgenomen in het rapport Vijf Jaar Eerlijke Bankwijzer, dat maandag wordt overhandigd aan minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het rapport bevat aanbevelingen voor de minister en voor de banken om duurzaamheid verder te bevorderen.