De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de vier weken vanaf 6 oktober verder toegenomen. 

Zowel het aantal door tijdelijke krachten gewerkte uren als de uitzendomzet nam met 9 procent toe op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie ABU dinsdag publiceerde.

De technische sector spande opnieuw de kroon met een groei van het aantal uren van 19 procent. De omzet in deze branche nam met 16 procent toe. In de administratieve en industriële sectoren waren er 7 procent meer uren en nam de omzet met respectievelijk 9 en 6 procent toe.

De uitzendmarkt toont sinds vorig najaar tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af.

De groei is sinds begin mei van dit jaar aanzienlijk aangetrokken ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar. Sinds medio juli neemt het aantal uren met minimaal 8 procent toe en ligt de omzet tenminste 7 procent hoger dan een jaar eerder.