De solvabiliteitstoetsing voor grote en middelgrote aanbieders van levensverzekeringen wordt per 1 januari 2015 aangepast. Dat maakte het ministerie van Financiën dinsdag bekend.

Met behulp van de nieuwe zogenoemde Solvabiliteit II rapportages, die dan van kracht worden, moet beter duidelijk worden of verzekeraars de komende twaalf maanden aan de solvabiliteitseisen kunnen voldoen.

Aan de hand van de berekening wordt bepaald of een levensverzekeraar een verklaring van geen bezwaar nodig heeft alvorens er dividend wordt uitgekeerd.

De Solvabiliteit II rapportages komen in de plaats van de regeling Theoretisch Solvabiliteits Criterium (TSC). Met behulp van dat criterium wordt getoetst hoe de financiële positie van een verzekeraar eruitziet na bijvoorbeeld een aandelen-, vastgoed-, of renteschok.

Met de wijziging wordt uitvoering gegeven aan een eerdere toezegging aan de Tweede Kamer dat de regeling in 2014 onder voorwaarden aan de Europese normen moest worden aangepast. De voorgestelde wijziging kan rekenen op de steun van DNB en het Verbond van Verzekeraars.