Vooral grote internationaal opererende bedrijven profiteren van het gunstige vestigingsklimaat in Nederland.  Daardoor hebben kleinere nationaal opererende ondernemingen een concurrentienadeel.
 

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport over belastingontwijking, in opdracht van de Tweede Kamer.

"Als internationaal opererende ondernemingen steeds minder belasting over hun winst kunnen betalen, beïnvloedt dit in alle betrokken landen de verdeling van de belastingdruk over en tussen personen en ondernemingen", schrijft het rapport.

Midden- en kleinbedrijven (mbk) zijn vaak alleen nationaal actief en hebben zo minder toegang tot de belastingvoordelen die internationale ondernemingen wel hebben.

Concurrentienadeel 

De Rekenkamer spreekt daarom van een concurrentienadeel "in de vorm van een hogere belastingafdracht over hun bedrijfsresultaat."  

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat omdat winst die gemaakt wordt in het buitenland hier niet nogmaals wordt belast. Ook zijn er met 94 landen verdrag gesloten waardoor er geen belasting betaald hoeft te worden over de rente die wordt verkregen uit dividend (de winst uit aandelen) en  royalty's.

'Kamer heeft geen goed beeld van belastingontwijking'