Het zal waarschijnlijk nog ''geruime tijd'' duren tot de curatoren van de failliete reisonderneming Oad iets kunnen zeggen over de schuldvraag rond het faillissement. 

Ook de circa 4000 betrokken schuldeisers moeten naar verwachting nog lang op mogelijke uitbetaling wachten. Dat blijkt uit het vierde faillissementsverslag van Oad.

De curatoren zijn druk bezig om circa 22.000 ordners en mappen in een digitaal archief over te zetten. Dat bevat als dat over een maand of drie operationeel is wel 60 terabyte aan informatie. Dan zullen verschillende onderzoeken worden gestart.

Onder meer naar de rol van huisbankier Rabobank en naar het optreden van het bestuur en van de toezichthouders. Ook zal worden gekeken naar het mislukken van een groot softwareproject, dat de onderneming veel geld kostte.

Failliet

Oad ging in september vorig jaar failliet. Het concern kampte met teruglopende inkomsten en schreef dit toe aan de slechte economische omstandigheden. Toen de bank uiteindelijk de kredietovereenkomst opzegde, viel de onderneming om. De totale schade van het faillissement wordt geraamd op 72 miljoen euro.

De Stichting Garantiefonds Reisgeld (SGR) was 17 miljoen euro kwijt aan het schadeloosstellen van gedupeerde consumenten, het hoogste bedrag dat de organisatie ooit uitkeerde voor een omgevallen reisorganisatie. Oad telde ongeveer 1750 werknemers. Daarvan konden er zo'n 600 door het doorstartten van bepaalde bedrijfsonderdelen aan het werk blijven.

Dit moet u weten over faillissementen