Het vertrouwen van Nederlandse boeren en tuinders in de economische situatie op hun bedrijven is in 2 jaar niet zo laag geweest.

Dit blijkt uit de donderdag gepubliceerde Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR.

Varkenshouders waren het somberst. Maar ook de stemming onder akkerbouwers zakte naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen.

Melkveehouders beoordeelden hun huidige situatie positief. Maar ook hier nam de index af ten opzichte van de vorige meting. De stemming bij glastuinders is al langere tijd laag en daalde opnieuw.

Opbrengst

De stemming in het derde kwartaal werd in alle sectoren negatief beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. Gemiddeld staan omzet en winsten onder druk en dat wordt het sterkst gevoeld door varkenshouders en akkerbouwers.

Opvallend is wel dat zo'n 40 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende 6 maanden te investeren. De helft hiervan zegt meer te zullen investeren dan vorig jaar.

De investeringsbereidheid is het grootst in de melkveehouderij (54 procent), gevolgd door de varkenshouderij (43 procent) en de opengrondtuinbouw (38 procent).

De investeringsbehoefte lijkt bij pluimveehouders het laagst met ruim 20 procent. Van alle ondervraagden geeft 23 procent aan niet te kunnen investeren door een gebrek aan financiële ruimte.