De cao in de sector steigerbouw wordt volgens vakbond FNV Bouw structureel overtreden. De controle van grote opdrachtgevers als Shell en de NAM op de aannemers en onderaannemers in hun keten schiet ernstig tekort. 

Dit levert de opdrachtgevers grote besparingen op, zegt de vakbond in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Volgens de FNV blijkt uit doorrekeningen dat Shell mogelijk 2,5 ton tot ruim 6 ton op loonkosten heeft bespaard tijdens een recente onderhoudsstop in Pernis, uitgaande van een groep van 400 uitzendkrachten.

''In de gehele sector verdwijnt er mogelijk 33 miljoen euro in totaal, of 11.000 euro per uitzendkracht, in de zakken van werkgevers ergens in de keten, doordat ze gebruik maken van schijnconstructies'', aldus de vakbond.

Onderzoek

FNV deed van mei tot en met oktober op twee bouwplaatsen onderzoek naar de cao-naleving in de steigerbouw.

De bond zocht daarbij contact met steigerbouwers bij de onderhoudsstop van Shell in Pernis, en met steigerbouwers die werken aan de uitbreiding van een ondergrondse gasopslag van de NAM in het Drentse Langelo.

Schijnconstructie 

Uit de controle van loonstroken bleek dat er bij uitzendkrachten ten onrechte geen rekening werd gehouden met adv-dagen, dat reisuren (het heen en weer rijden van huis naar een steeds wisselende werkplek) niet werden vergoed en dat steigerbouwers te laag worden beloond.

''Dit gebeurt op een zodanige schaal, dat ook hier sprake is van een schijnconstructie om de lonen te drukken'', zegt FNV.

Naleving 

Shell zegt in een reactie dat naleving van wet- en regelgeving en sociale verplichtingen in dit geval in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de steigerbouwbedrijven is, ''die immers de rol van werkgever hebben''. Het ligt daarom voor de hand dat de FNV eerst in gesprek gaat met de steigerbouwbedrijven, aldus een woordvoerder.

Shell zal de steigerbouwbedrijven ook aanspreken op het naleven van hun verantwoordelijkheid.

De NAM stelt dat ook andere partijen een verantwoordelijkheid hebben. ''Als FNV bewijzen heeft dat werkgevers in de steigerbouw de wet overtreden, dan rijst de vraag of de bond aangifte heeft gedaan, opdat de overheid kan handhaven'', aldus een woordvoerder.