Werkgevers moeten pestgedrag op de werkvloer niet straffen, maar goed gedrag juist belonen.

Dat stelt onderzoeksinstituut ADRIBA van de Vrije Universiteit (VU). Het instituut heeft een model ontwikkeld om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Het stappenplan is gebaseerd op principes van gedragstherapie.

"Straffen leidt in eerste instantie tot gehoorzaamheid. Het werkt alleen op korte termijn. Ongewenst gedrag bestraffen werkt dus niet op lange termijn: de gewenste prestaties belonen wel", zegt ADRIBA-directeur Marius Rietdijk.

Allereerst moet de werkgever volgens het stappenplan duidelijk specificeren wat voor gedrag hij of zij graag ziet. Hij moet zich dus niet richten op het pestgedrag.

Daarna kan hij met steekproeven meten hoe vaak dat goede gedrag te zien is. Ook moet hij de oorzaken en gevolgen van het pestgedrag analyseren. Zo kan hij proberen te ontdekken waarom het gewenste gedrag te weinig voorkomt.

Doelen

Vervolgens moet de werkgever de meetresultaten aan zijn medewerkers presenteren. Daarbij moet de werkgever dan direct haalbare en toekomstige doelen stellen. 

Voor een bedrijf waar veel kritiek geuit wordt, kan het eerste doel zijn om evenveel kritiek als complimenten te geven. Uiteindelijk kan het doel later opgeschroefd worden naar meer complimenten dan kritische opmerkingen. 

Daarna kunnen de werkgever en het personeel gezamenlijk beloningen bedenken voor het gewenste gedrag. Dat kan bijvoorbeeld taart bij de koffie zijn of gezamenlijk lunch buiten de deur.

Groepsbeloning

"Groepsbeloningen werken het best, omdat teamleden er belang bij hebben elkaar te helpen in plaats van te pesten", schrijven de onderzoekers.

"Pesten geeft de pester macht en maakt het slachtoffer machteloos. Door onze concrete aanbevelingen krijgen slachtoffers weer invloed op hun omgeving", meent Rietdijk.

De principes zouden al eerder effectief zijn bewezen, maar zijn nog niet eerder toegepast op de werkvloer. De Vrije Universiteit presenteert het nieuwe model volgende week donderdag.