Minder zelfstandige ondernemers hebben in het derde kwartaal bijstand aangevraagd. Het aantal aanvragen lag 14 procent lager dan een jaar eerder.

Dat stelt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) dinsdag. Het instituut spreekt van een opvallende daling. 

Aangezien minder kleine ondernemers in financiële nood verkeren, duidt dat volgens het instituut op een opleving van het mkb.

Die opleving is vooral te zien in de handel tussen bedrijven onderling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de transportsector. "De consument lijkt de weg naar de winkel, de kapper en het café nog niet gevonden te hebben", verklaart algemeen directeur Han Dieperink van IMK.

De IMK-index is gebaseerd op het aantal ondernemers met een bijstandsuitkering of krediet van gemeenten. Het gaat daarbij zowel om zzp'ers als ondernemers die een paar mensen in dienst hebben. De index vertoont sinds dit jaar een licht dalende trend.

Ondernemers die tijdelijk niet genoeg middelen hebben of bedrijfskapitaal nodig hebben, kunnen bijstandsverlening voor zelfstandigen bij hun gemeente aanvragen. 

In sommige gevallen komen ze dan in aanmerking voor een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling van het inkomen.