De kwaliteit van kwartaalcijfers van schadeverzekeraars laten vaak te wensen over. De cijfers in de kwartaalrapportages wijken in veel gevallen af van de jaarcijfers, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek van kwartaalcijfers uit 2013.

DNB spreekt van 'grote verschillen' tussen jaar- en kwartaalcijfers bij de schadeverzekeraars. In vergelijking met een eerder onderzoek over de periode tussen 2009 en 2012 zijn er weliswaar verzekeraars die hun cijfers beter op orde hebben, maar bij een aantal zijn 'structurele verschillen' zichtbaar.

In sommige gevallen zijn de discrepanties zelfs groter dan in het vorige onderzoek. De centrale bank heeft de sector per brief op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Levensverzekeraars doen het beduidend beter, meldt DNB zonder daar een reden voor te geven. Bij vrijwel alle maatschappijen zijn de verschillen tussen kwartaal- en jaarrapportages marginaal. Dat is een verbetering in vergelijking met het vorige onderzoek, aldus DNB.