In Nederland wordt vaak op een verkeerde manier gebouwd. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen rapport.

Zo worden bedrijven en kantoren vaak in weilanden langs snelwegen neergezet waardoor mensen gedwongen zijn om met de auto naar hun werk te gaan, schrijft het PBL, een nationaal instituut op het gebied van natuur, milieu en ruimte.

Door de verkeerde manier van bouwen, wordt het fileprobleem niet opgelost en blijft het nodig om snelwegen aan te leggen of te verbreden.

''Bedrijfslocaties zijn in weilanden meestal makkelijker en goedkoper te ontwikkelen dan in stedelijk gebied'', aldus een van de onderzoekers, ''maar die besparing wordt tenietgedaan door hoge kosten voor wegenaanleg en woon-werkverkeer''.

Locaties

Vooral op de 'snelweglocaties' neemt het aantal banen toe en Vinex-locaties aan de randen van steden krijgen steeds meer inwoners.

Maar op stationslocaties in de stad vindt nauwelijks groei plaats of is zelfs sprake van krimp. ''Veel stationsgebieden worden voor honderden miljoenen ontwikkeld, terwijl daar weinig of geen bewoners zijn.''

Het PBL adviseert de overheid het beleid aan te passen. ''Een betere afstemming van de verstedelijking en infrastructuur vraagt van beleidsmakers de moed om te kiezen'', aldus de onderzoeker.

'Voorzichtig met bouwen woningen'