Het kabinet wil advies van de Sociaal-Economische Raad over technologische ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsmarkt, zoals de robotisering.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de nieuwe SER-voorzitter Mariëtte Hamer geschreven. Het voormalige PvdA-Kamerlid is donderdag officieel geïnstalleerd als opvolger van Wiebe Draijer, die naar de Rabobank vertrekt.

Asscher zei eind vorige maand dat robots steeds meer taken van werknemers gaan overnemen. Dat kan betekenen dat er voor veel mensen straks geen werk meer is.

Asscher wil dat de SER, het adviesorgaan van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke Kroonleden, zijn licht laat schijnen over deze ontwikkeling.

Ook moet de SER adviseren over welke vaardigheden mensen in de toekomst nodig zullen hebben en wat dat betekent voor het onderwijs. Asscher wil verder dat de SER kijkt naar veranderingen op de arbeidsmarkt doordat er steeds meer zzp'ers actief worden en naar het combineren van werk en zorgtaken.

Vergrijzing

Andere onderwerpen waarover het kabinet SER-advies wil, zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de economie en de vraag hoe chronisch zieken aan het werk gehouden kunnen worden.

Volgens Asscher hecht het kabinet grote waarde aan de oordelen van de SER. Die kan volgens hem ''als makelaar fungeren bij complexe onderwerpen met een veelheid aan partijen''. Als belangrijkste prestatie van de afgelopen tijd noemt hij het energieakkoord, dat onder regie van Draijer tot stand kwam.

Asscher onderstreept dat Nederland in 2016 EU-voorzitter wordt. ''Dat biedt ons de kans onderwerpen op de agenda te zetten die voor Nederland en de Europese Unie van belang kunnen zijn.''

In een toespraak ter gelegenheid van de installatie van Hamer wees de minister erop dat zij de eerste vrouw ooit is die SER-voorzitter wordt. Asscher vond dat ''de hoogste tijd''. Maar Hamer heeft volgens hem de post niet gekregen omdat ze een vrouw is, maar vanwege haar capaciteiten.