Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald naar 3,7 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In het tweede kwartaal van 2011 bedroeg het percentage nog 4,1 procent. Over heel 2013 was het ziekteverzuimpercentage 4 procent, zo liet het CBS eerder dit jaar weten.

Een verzuimpercentage van 3,7 procent houdt in dat er van iedere duizend werknemers in Nederland 37 vanwege ziekte thuiszaten. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de economische situatie.

In het derde kwartaal van 2013 werd met 3,5 procent het laagste ziekteverzuimpercentage sinds het begin van de huidige waarneming gemeten. Die ging van start in 1996.

Onderwijs

In het onderwijs werd het meest verzuimd, terwijl in de horeca de minste werknemers zich ziek hebben gemeld. Dit heeft  onder meer te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Deze ligt in de horeca relatief laag en in het onderwijs juist hoog. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer verzuim.

Daarnaast telt de horecasector veel oproepkrachten met een nul-urencontract. De werkgever hoeft bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd door te betalen. In dat geval heeft ziekte voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage.

Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar werden er 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dit zijn uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ.

Acht tips om verzuim aan te pakken