Bouwbedrijven lijden het meest onder wanbetalers. In de Europese bouwsector wordt maar 51 procent van de facturen binnen de betalingstermijn betaald.

Dat blijkt uit een onderzoek op basis van de European Payment Index 2014 van Intrum Justitia.

Ook in de zorg- en de educatiesector hebben bedrijven veel last van te late betalingen. In de zorgsector wordt 59 procent van de uitstaande rekeningen binnen een maand voldaan.

Nutsbedrijven, productiebedrijven en transportondernemingen hebben het minst te maken met late betaling en niet-betaling.

Werkgelegenheid

De bouw-, zorg- en educatiesector vrezen dat de late betalingen invloed kunnen hebben op het behoud van werkgelegenheid. In de bouw en het onderwijs stelt bijna de helft van de ondernemingen dat ze terughoudend zijn met het aannemen van mensen omdat rekeningen niet op tijd worden voldaan. 

39 procent van de bouwbedrijven en 45 procent van organisaties binnen de onderwijssector hebben al eens mensen moeten ontslaan vanwege wanbetalingen.

"De branches waarin slecht wordt betaald, hebben als overeenkomst dat zij relatief veel opdrachten krijgen vanuit de overheid. En die betaalt doorgaans slecht", zegt directeur Lars Wollung van Intrum Justitia. Overheden in Europa betalen gemiddeld na 58 dagen, terwijl bedrijven dat na 47 dagen doen en consumenten na 34 dagen.

Van de credit managers in de bouw denkt 53 procent dat late betalingen een groot risico vormen voor hun voortbestaan, terwijl 64 procent van mening is dat te laat betalen de groei van hun bedrijf in de weg staat.

Vijf tips om wanbetalers te tackelen