Een deel van het bedrijfsleven worstelt met gemeentelijke verplichtingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Dat meldt het NCRV-programma Altijd Wat Monitor naar aanleiding van een enquête die in samenwerking met dagblad Cobouw is gehouden onder 313 bedrijven.

Gemeenten kunnen bij aanbestedingen van bedrijven eisen een bepaald percentage mensen aan te nemen die anders moeilijk aan een baan komen.

Bij bedrijven leidt dit soms tot verdringing van huidige medewerkers. Ongeveer een derde van de bedrijven die ervaring heeft met deze verplichting zegt werknemers ontslagen te hebben om ruimte te maken. Bij ongeveer 43 procent van deze bedrijven krijgen de nieuwe werknemers ook daadwerkelijk een vaste baan.

Geen plek

Bijna de helft van de bedrijven zegt helemaal geen plek te hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze halen bijvoorbeeld aan alleen 'vakmensen' nodig te hebben. Maar een vijfde van de ondernemingen zegt wel ruimte te hebben.

Vanaf volgend jaar gaat de Participatiewet in. Bedrijven worden dan verplicht om tot 2026 100.000 mensen met een arbeidshandicap aan te nemen.