Het Rijk krijgt dit jaar minimaal 150 miljoen euro meer binnen aan accijnzen over diesel en lpg dan vorig jaar. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) zei dat donderdag in de Tweede Kamer.

Wiebes rekende de Kamer voor dat er dit jaar weliswaar minder diesel en lpg wordt verkocht, maar dat de accijnsverhoging toch leidt tot een ''aanzienlijke toename'' van de accijnsinkomsten.

In België, waar de accijnzen niet zijn verhoogd, lopen de brandstofverkopen nog veel harder terug dan in Nederland, aldus de VVD-staatssecretaris.

De 150 miljoen extra inkomsten is een voorzichtige schatting voor het totaal dit jaar. Andere ramingen wijzen op een extra opbrengst van 200 miljoen euro.

Kritiek

In de Kamer is de oppositie van CDA, SP en PVV al maanden zeer kritisch over de accijnsverhoging op diesel en lpg, die er toe zou leiden dat automobilisten en transportbedrijven massaal over de grenzen zouden gaan tanken en daar ook hun boodschappen gaan doen. Volgens het CDA zou de accijnsverhoging ook de schatkist geld kosten door een lagere opbrengst.

Maar dat laatste is dus zeker niet het geval, zegt Wiebes. Ook de gevolgen voor pomphouders in de grensstreek zijn niet eenduidig. 58 procent van hen zag de brandstofverkopen sinds 1 januari teruglopen, maar 42 procent zag de verkopen juist toenemen. Dat de brandstofverkopen in heel Nederland grosso modo afnemen komt onder meer doordat auto's steeds zuiniger worden.