Opdrachtgevers en zzp'ers worden beiden verantwoordelijk voor het beoordelen van hun arbeidsrelatie.

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Beide partijen moeten straks bekijken of hun arbeidsrelatie hoort te leiden tot afdracht van loonheffingen. Nu is alleen de zzp'er verantwoordelijk.

De wet ‘invoering beschikking geen loonheffingen' moet ervoor zorgen dat de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter kan handhaven.

De Beschikking geen Loonheffingen (BGL) is de opvolger van de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en moet helpen om schijnconstructies beter te bestrijden.

Financiële consequenties

Bij de VAR vraagt een zzp'er vooraf een oordeel van de Belastingdienst over zijn inkomen. Daar wordt de opdrachtgever niet bij betrokken. De financiële consequenties komen dan ook voor rekening van de zzp'er als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband.

Bij de aanvraag van een BGL moet de opdrachtgever deze vooraf controleren voordat hij de opdracht officieel geeft. De aanvraag vindt plaats via een webmodule, die de zzp'er een aantal vragen laat beantwoorden.

Zzp'ers hoeven niet voor iedere opdracht een nieuwe BGL aan te vragen. Voor opdrachten die dezelfde werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden met zich meebrengen, mag dezelfde beschikking gebruikt worden.

'VAR moet breder inzetbaar worden' | 'We gaan naar een zzp-maatschappij'