Dinsdag presenteerde het kabinet zijn begroting voor 2015.

Het bedrijfsleven staat er over het algemeen goed voor, zo zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën bij het aanbieden van het koffertje met daarin de miljoenennota aan de Tweede Kamer.

Maar wat gaat er allemaal veranderen voor ondernemers? Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

- Er komt een toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit geld is bedoeld voor financiering van innovatieve en snelgroeiende ondernemers in het mkb en onderzoek. De middelen zijn deels afkomstig uit meevallers in de gasbaten vanaf 2014. Daarnaast worden de middelen uit het bestaande innovatiefonds mkb+ onderdeel van het nieuwe fonds.

- Het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties wordt opnieuw verlengd. Het blijft nu gelden tot juli 2015.

- Het kabinet trekt 1 miljard uit voor verlichting van de lasten op arbeid. Hiervan wordt 500 miljoen euro besteed aan het later beginnen met het afbouwen van de arbeidskorting en 475 miljoen euro wordt gebruikt voor de verlaging van het tarief in de eerste schijf.

- Het kabinet trekt in totaal 155 miljoen euro extra uit om de kredietmogelijkheden van het mkb uit te breiden. Dit geld is deels afkomstig uit het toekomstfonds.

- Vanaf 2016 heeft het kabinet ruimte gereserveerd die zal worden ingezet voor lastenverlichting aan het bedrijfsleven in het kader van de stelselherziening.

- Het kabinet maakt 16 miljoen euro extra vrij voor de WBSO, de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. Dit is een fiscaal instrument dat de private innovatie moet stimuleren.Het beleid om schijnzelfstandigheid en schijnconstructies met zzp’ers te bestrijden, wordt voortgezet.

- Er komt een speciale ambassadeur die startende, groeiende en innovatieve mkb'ers gaat bijstaan, zodat zij in 2015 fors meer ruimte krijgen om te groeien.

- Het zoeken naar andere afzetmarkten voor land- en tuinbouwproducten krijgt extra aandacht komend jaar. Dat is nodig omdat de sector wordt geraakt door de Russische boycot. Er worden handelsmissies naar onder meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten gepland.

- Er is maximaal 2,5 miljard euro financieringsruimte waarmee mkb'ers hun groeiplannen kunnen financieren.

Effecten van Prinsjesdag op de portemonnee | Kabinet kiest voor 'behoedzame' begroting

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Politieke reacties