De Nederlandse arbeidsmarkt laat in het tweede kwartaal van 2014 een voorzichtig herstel zien.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De werkloosheid is afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarnaast groeide het aantal vacatures opnieuw licht en daalde het aantal banen niet verder. Daar staat tegenover dat de langdurige werkloosheid is toegenomen.

In het tweede kwartaal zaten 672.000 mensen zonder werk, 12.000 minder dan in het eerste kwartaal het geval was. Toen nam de werkloosheid nog toe.

Hoewel de werkloosheid eind 2013 ook daalde, werd dat toen veroorzaakt doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Nu zijn er meer mensen aan het werk gegaan.

Vooral onder mannen van 25 tot 45 jaar is de werkloosheid afgenomen. Ook bij jongeren daalde de werkloosheid, maar onder 45-plussers steeg deze juist.

Ook bevonden zich onder 45-plussers veel langdurig werklozen. Ruim de helft zat minstens een jaar zonder baan. De langdurige werkloosheid is gestegen naar 40 procent van alle werklozen. Vorig jaar was dit nog 36 procent.

Vacatures

In het tweede kwartaal waren er 108.000 openstaande vacatures, 17.000 meer dan een jaar eerder. Op iedere vacature waren er 6,2 werklozen. Halverwege 2013 waren er nog zeven keer zoveel werklozen als vacatures.

De vraag naar flexwerk is gegroeid. "De laatste jaren daalt het aantal vaste werknemers en stijgt het aantal flexwerkers vrijwel voortdurend", aldus het statistiekbureau.

Ook het aantal zelfstandigen stijgt gestaag. Vooral het aantal zzp'ers zit in de lift. In het tweede kwartaal nam het aantal banen van werknemers met zevenduizend af, terwijl het aantal banen van zelfstandigen met achtduizend steeg.

Het aantal banen was in het tweede kwartaal even groot als in het eerste. Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat het aantal banen niet kromp.

Vacatures in 2013 op laagste niveau sinds 1997