Steeds meer studenten runnen een eigen bedrijf naast hun studie. Het aantal student-ondernemers is sinds 2012 verdubbeld van drie naar zes procent. 

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder tienduizend studenten.

Hendrik Halbe, directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), denkt een verklaring te hebben voor het groeiende aantal student-ondernemers. 

"Studenten met een idee wachten niet langer met het verwezenlijken van hun ambitie. Voor een deel komt dat doordat ze tijdens hun opleiding meer in aanraking komen met ondernemerschap", aldus Halbe. 

Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de studenten een vak volgt dat raakvlak heeft met ondernemerschap.

Hoewel meer studenten werkelijk ondernemer zijn geworden, zeggen opvallend genoeg minder studenten ook een bedrijf te willen beginnen. In 2012 verklaarde 10 procent van de studenten een bedrijf te willen beginnen na de studie. Bij dit onderzoek is dat percentage gedaald naar 6 procent.

Wachten 

Volgens Halbe komt dat doordat meer mensen al tijdens hun studie beginnen, hoewel hij ook ziet dat veel studenten zeggen een paar jaar te willen wachten na het afronden van de studie met het beginnen van een bedrijf.

Het onderzoek is onderdeel van het internationale Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey, waarvoor twee miljoen studenten uit 34 landen werden ondervraagd.

In internationaal perspectief blijft de Nederlandse student nog altijd minder ondernemingsgezind dan studenten in het buitenland.