In 2013 stonden er gemiddeld 95.000 vacatures open. Dat is het laagste niveau sinds 1997.

Dat blijkt uit de CBS-publicatie De Nederlandse economie 2013, die woensdag is gepubliceerd. Het aantal vacatures daalde vorig jaar met 16.000 ten opzichte van het voorgaande jaar.

In alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures af, met uitzondering van de sector openbaar bestuur. In de zorg, de handel en de industrie was de krimp het grootst.

Halverwege 2008 bereikte het aantal openstaande vacatures met 257.000 een record. Een jaar later was dit aantal door de gevolgen van de financiële crisis al gehalveerd. Daarna is het aantal vacatures vrijwel continu afgenomen.

Vanaf de tweede helft van 2013 is een opleving te zien. Het aantal vacatures begint weer omhoog te kruipen, een trend die in het eerste kwartaal van dit jaar doorzet.

Verhouding

Veranderingen op de arbeidsmarkt zijn volgens het CBS goed zichtbaar in de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werklozen. Halverwege 2008 waren deze met elkaar in evenwicht.

Begin 2010 waren er al vier maal zoveel werklozen als vacatures, terwijl er eind 2013 zeven werklozen op iedere vacature waren. Ter vergelijking: op het dieptepunt van de economische recessie van 2003 waren er vijf keer zoveel werklozen als vacatures.

In 2013 gingen er 137.000 banen van werknemers verloren. Nooit eerder  verdwenen er in een jaar tijd zoveel banen, aldus het statistiekbureau.

Vooral in de bouw en de handel was het banenverlies groot. Alleen in de horeca groeide het aantal banen licht.

Tussen eind 2012 en eind 2013 is het aantal mensen met een WW-uitkering gestegen met 90.000. Aan het einde van het jaar waren dit er in totaal ruim 440.000, het hoogste aantal ooit.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen