Het aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal met 0,8 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het aantal uitzenduren zit al sinds het tweede kwartaal van 2013 in de lift. De stijging komt vooral door de grotere vraag naar flexwerkers. 

De stijging van het totale aantal uitzenduren is toe te schrijven aan de groei van het aantal langlopende uitzendcontracten, zoals het geval is bij detachering en payrolling. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest als in het tweede kwartaal van dit jaar.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Gemiddeld waren er in 2013 196.000 mensen aan de slag als uitzendkracht. Jongeren tot 35 jaar maken daarvan het grootste deel uit.

Terwijl het aandeel 25- tot 35-jarigen de laatste jaren is gegroeid, is dat van jongeren tot 25 jaar juist afgenomen. Zij komen moeilijker aan het werk en kiezen vaker voor een vervolgopleiding. Ook ouderen zijn steeds vaker actief als uitzendkracht.

Ook elders op de arbeidsmarkt zijn volgens het CBS verbeteringen zichtbaar. Zo is het aantal vacatures in het tweede kwartaal opnieuw toegenomen en is de werkloosheid in juli voor de derde maand op rij gedaald.

'Betrek uitzendbranche bij onderwijs' | 'Flexwerk moet beter gefaciliteerd worden'