De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 125 miljoen euro. 

Dat maakte de staatsbank donderdag bekend.

Een jaar eerder ging nog een verlies van bijna 1,6 miljard euro in de boeken. Dat werd vooral veroorzaakt door forse afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance in verband met de nationalisatie van het concern.

Ook nu werden de resultaten gedrukt door incidentele posten, vooral bij de verzekeringsactiviteiten. Daar liep het netto verlies op van 53 naar 225 miljoen euro.

Dochter SNS Retailbank schreef wel zwarte cijfers, al halveerde de winst bijna ten opzichte van een jaar geleden. Er staat 114 miljoen euro onder de streep, vorig jaar was dit 218 miljoen.

Splitsing

SNS Reaal laat weten op schema te liggen voor de voorgenomen splitsing van de bank- en verzekeringsactiviteiten. Die splitsing is een gevolg van de nationalisatie begin 2013, de bank en verzekeringstak worden beide zelfstandige onderdelen. 

Dat proces wordt volgens topman Gerard van Olphen in de loop van 2015 afgerond. Voor de verzekeringstak, Vivat geheten, wordt een koper gezocht. Volgens SNS Reaal is er nationaal en internationaal brede belangstelling voor Vivat, over hoeveel dat er zijn worden geen mededelingen gedaan.

Veel minder geld

De verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal (Vivat) worden waarschijnlijk voor veel minder geld verkocht dan de 2,4 miljard euro euro waarvoor ze nu in de boeken staan. Dat zei financieel directeur Maurice Oostendorp in een toelichting.

Hoeveel de voorgenomen verkoop naar verwachting wel kan opbrengen, wilde hij niet zeggen. SNS spreekt in een verklaring van een mogelijk ''aanzienlijk verlies'' ten opzichte van de boekwaarde.

Vivat en bankonderdeel SNS Retailbank hebben sinds de splitsing op 1 juli gezamenlijk er meer staffuncties bijgekregen. Ook de kosten op IT-gebied nemen toe. Volgens Oostendorp gaat het om hogere kosten die er niet zomaar 'uitgemanaged' kunnen worden.

Daarna moet ook de bank op termijn terugkeren naar de markt. Binnenkort ontvangen geïnteresseerde partijen een 'bidbook' met informatie voor de verkoop van Vivat. Naar verwachting kunnen zij in de loop van het vierde kwartaal een bod uitbrengen.

De opbrengsten uit de verkoop zullen onder meer worden gebruikt om het overbruggingskrediet van de Nederlandse staat af te lossen. De verkoop zou wel kunnen leiden tot een ''aanzienlijk verlies'' ten opzichte van de boekwaarde, waarschuwt SNS.

Vivat

De slechte prestaties van Vivat, waar onder meer Reaal, Zwitserleven, en Route Mobiel onder vallen, zijn voor een deel toe te schrijven aan eenmalige tegenvallers. 

Vooral de resultaten van Zwitserleven trekken een zware wissel op de prestaties van Vivat. De pensioenverzekeraar leed tussen januari en juni een verlies van 272 miljoen euro, omdat het geld opzij moest zetten voor mogelijke toekomstige uitkeringen.

De omzet van SNS Reaal nam daarentegen wel toe, met bijna een kwart in vergelijking met een jaar geleden. De inkomsten van de bank en verzekeraar kwamen uit op bijna 3,9 miljard euro. De stijging is vooral te danken aan een stevige winst op de beleggingsportefeuille van de verzekeringstak.

Verwachtingen

Het financiële concern meldt geen concrete verwachtingen voor heel 2014. Bij de verzekeringstak houdt SNS rekening met aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. Voor het bankonderdeel is het beeld beter.

Mede door projectkosten in verband met de naleving van regelgeving en een nieuwe resolutieheffing van circa 25 miljoen euro zullen de resultaten in het tweede halfjaar naar verwachting wel lager uitvallen dan in de eerste zes maanden.