De uitbraak van het dodelijke ebolavirus in West-Afrika tast niet direct de kredietwaardigheid van Afrikaanse landen aan.

Dat meldt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) woensdag.

Het kredietbureau maakt van de getroffen West-Afrikaanse landen overigens alleen rapporten over Nigeria en de Democratische Republiek Congo. Liberia, Sierra Leone en Guinee vallen daarmee buiten beschouwing. Dat zijn juist de drie zwaarst getroffen naties.

De economische verwevenheid tussen deze hard geraakte landen en de twintig Afrikaanse landen met een kredietbeoordeling is beperkt. Daardoor is de impact nu nog niet groot.

Nigeria

In Nigeria zijn tot nu toe zestien gevallen van ebola bevestigd. Als het aantal besmettingen laag blijft, zoals veel epidemiologen voorspellen, dan zal het virus geen invloed hebben op de kredietbeoordeling van Nigeria. 

Maar omdat er een aantal gevallen in de Nigeriaanse stad Lagos zijn geconstateerd, is er volgens S&P een "niet te verwaarlozen risico op een bredere en schadelijkere uitbraak." Het is namelijk een van de grootste en dichtstbevolkte steden ter wereld.

Congo

Eind augustus zijn er in Congo zijn zestien sterfgevallen bekend, maar deze uitbraak van ebola staat los van de grote uitbraak in West-Afrika. Ook bevonden alle slachtoffers zich ver van de belangrijkste economische steden en provincies.

"Vanwege de afstand van de getroffen regio en de kleine schaal van de uitbraak tot nu toe, verwachten we niet dat dit een negatieve impact zal hebben op onze kredietbeoordeling van Congo", zegt S&P. 

Dat zakenreizigers, toeristen en vrachtbedrijven geen onderscheid maken en ten onrechte ook niet-getroffen landen zullen mijden, is misschien wel het grootste risico voor de kredietwaardigheid van Afrikaanse landen. Maar vooralsnog verwacht de kredietbeoordelaar geen ratings aan te hoeven passen.

Toch is het onmogelijk om met zekerheid te voorspellen of en hoe het virus zich nog verder zal verspreiden. Daarom blijft het kredietbureau de kwestie goed in de gaten houden.

Significant

De vele zieken en sterfgevallen hebben wel een significant effect op de economieën van Liberia, Sierra Leone en Guinee. Maar geen van deze landen is een belangrijke handelspartner of investeerder van de landen die S&P beoordeelt.

De drie landen zijn goed voor minder dan 5 procent van de export naar Senegal, een buurland van Guinee. De importwaarde uit die landen naar Senegal is verwaarloosbaar. 

Ook handelt deze groep nauwelijks met Nigeria en Burkina Faso. Dat komt doordat de belangrijkste exportmarkten voor de regio ontwikkelde en opkomende economieën zijn, zoals China en India. 

Handel tussen Afrikaanse landen onderling wordt beperkt door een gebrek aan regionale infrastructuur, hoge transportkosten en dure invoerprocedures aan de grens. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat een daling van de vraag vanuit de drie zwaarst geraakte landen ook schadelijk is voor de kredietbeoordelingen van andere Afrikaanse landen.

Informele handel

Toch kan er een aanzienlijke ongeregistreerde handel bestaan tussen de beoordeelde Afrikaanse landen en andere landen. Met name tussen Senegal en buurland Guinee. De impact op de informele economie zou dus wat groter kunnen zijn, aldus S&P.

Strengere grenscontroles die een verdere verspreiding moeten tegengaan, lijken tot nu toe redelijk succesvol, vindt de kredietbeoordelaar. De controles variëren van medische controles tot volledig gesloten grenzen. Zo sloot Kameroen zijn grens met Nigeria en Senegal overgangen naar Guinee.

Kenya Airways heeft vluchten van en naar getroffen landen opgeschort. Maar de landsgrenzen zijn niet waterdicht, aangezien overheden niet genoeg budget hebben om de grenzen overal continu te bewaken.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de WHO. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ebola-epidemie uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid.

Inmiddels zijn sinds afgelopen maart ruim veertienhonderd patiënten aan de ziekte bezweken. Ook zijn er 2.615 mensen besmet met het virus.

Het kredietbureau benadrukt dat Afrika kampt met veel andere endemische ziekten, zoals malaria en aids. Dat brengt de nodige kosten met zich mee die veel Afrikaanse regeringen en inwoners moeilijk kunnen opbrengen. "Ondanks dat hebben veel economieën in de regio een opmerkelijke veerkracht laten zien."

Wantrouwen bevolking bemoeilijkt aanpak ebola

Zes dingen die u moet weten over ebola l Dossier ebola