Mensen met betaald werk worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. 

Daardoor ontstaat ''een groot maatschappelijk probleem'', waarschuwt vakbond CNV Publieke Zaak dinsdag.

Het gevolg is dat er een groep 'nieuwe werklozen’ ontstaat. Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel, stelt CNV.

De bond doet ''een klemmend beroep'' op het kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

Volgens CNV gaat het vaak om oudere werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en vervolgens alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Omdat bedrijven liever onbetaalde krachten aannemen kunnen jonge mensen met een diploma volgens de bond geen betaald werk vinden.

Bezuinigingen

"Het zijn niet de vrijwilligers die werkloosheid veroorzaken. Zij pakken alleen maar de problemen op die ontstaan door bijvoorbeeld de bezuinigingen van de overheid op de zorg", stelt woordvoerder Mark Molenaar van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in een reactie tegenover NU.nl.

"Er moet gekeken worden naar de rol van de werkgever en de overheid. De vrijwilliger pakt vaak alleen maar de functies op die worden wegbezuinigd."

Dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt doordat vrijwilligers het werk overnemen, is volgens Molenaar lang niet altijd het geval.

"Als je als werkgever taken over de heg gooit, heb je inderdaad een goede kans dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruitgaat. Maar daar staat tegenover dat vrijwilligers vaak andere openingen geven, een andere relatie hebben met de klant of cliënt. Daarnaast hebben ze vaak meer tijd."

Met de participatiewet die volgend jaar in werking treedt, werkt de overheid zelf werkverdringing in de hand, aldus de NOV. Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering dan namelijk verplichten tot een tegenprestatie. "Vrijwilligerswerk is een uitstekende activiteit voor iemand met een bijstandsuitkering, maar vrijwilligerswerk kan nooit verplicht zijn."