Onafhankelijk van elkaar zijn twee Nederlandse startups de markt opgegaan om de Nederlandse ‘airbnb’ te worden voor boten.

Goboat en Barqo, beide zelf gefinancierd en gevestigd in Amsterdam, hebben allebei deze zomer het platform online gezet. De jonge ondernemers strijden om boot-eigenaren, bezoekers en vooral ook media-aandacht.

Het ene team benadrukt het belang van het platform voor de lange termijn, de ander denkt nu al een voorsprong te hebben en die ook te gaan vasthouden. Beide zijn het erover eens dat het marktpotentieel groot is.

Beide startups zeggen deze winter op het idee te zijn gekomen. Airbnb is hun inspiratiebron en eigenlijk is een deelplatform voor boten in Nederland een natuurlijk gevolg van het succes van Airbnb, vinden beide bedrijfjes.

Eerdere lancering

Quinten Hoogeboom, Robin Doezie begonnen samen vanaf februari Goboat uit te werken. In mei kwam daar Tijmen Brommet bij. Een maand eerder waren Thijs Janssen, Floris van Hoogehuyze en Sebastian de Groot begonnen met hun platform Barqo te ontwikkelen.

“Pas in mei hadden we door dat er ook anderen mee bezig mee waren, zonder dat we precies wisten wie dat waren”, aldus Quinten Hoogenboom van Goboat. Op 1 juni ging Goboat live in beperkte vorm. Elke week wordt het platform nog geüpdatet.

Ook Barqo had 1 juni de site al online waar geïnteresseerden hun e-mail konden achterlaten. Onder druk van de concurrentie werd begin augustus zo snel mogelijk het botenaanbod ook online gezet.

Komende week wordt ook het boekingssysteem van Barqo operationeel en brengt het concern apps uit.

Full-time

Harde taal bezigen geen van de ondernemers, hoewel elke startup vol vertrouwen is in het eigen product. “Uiteindelijk gaat er eentje groter worden”, verklaart Janssen, hoewel hij denkt dat de markt groot genoeg zal zijn voor twee deelplatforms.

Hoogeboom sluit zich hierbij aan, maar verwacht wel dat de nummer één een fors groter marktaandeel gaat halen. “De internetmarktplaatsen in een specifieke niche vertonen vaak  voor een specifiek doel vertoont wel een soort ‘winner takes all’ karakteristieken.”

Verdienmodel

Het verdienmodel van beide platforms is gebaseerd op een fee die de verhuurder moet betalen. Goboat rekent een percentage van 15 procent, Barqo van 10 procent. Hoogeboom van Goboat trekt zich vooralsnog niks aan van de lagere fee van Barqo. “Wij denken dat dit onze kosten gaat dekken.”

Barqo denkt dat ongeacht de kosten voor de verhuurder, de kwaliteit van het platform het verschil zal maken. “Dat gaat puur vanuit het platform. Niet alleen de prijs is belangrijk”, hamert Janssen.

Goboat zegt inmiddels ruim honderd aangemelde booteigenaren te hebben. Barqo volgt op korte afstand met tachtig inschrijvingen.

Potentieel van de markt

Beide bedrijven zijn het erover eens dat het feit dat er nu al concurrentie is laat zien dat er potentieel is in de markt om boten van particulieren te delen. In Nederland zijn zo’n 400.000 tot 500.000 boten, aangemeerd in de havens en op de kades.

Hiervan zouden ongeveer 100.000 booteigenaren ervoor openstaan hun boot te verhuren. Hoogeboom haalt daarbij aan dat er 400.000 mensen in Nederland zijn die geen boot hebben, maar wel elk jaar een boot huren

Qua omzet staat inmiddels Goboat een klein beetje voor, hoewel dit nog geen naam mag hebben. Hoogeboom benadrukt dat het eigenlijk is om te testen. Barqo test het huidige platform nog zonder betalingen te faciliteren.

Prioriteiten

Prioriteiten bij de startups liggen op dit moment verschillend. Goboat wil eerst de Nederlandse markt ontwikkelen. “Wij gaan ervan uit dat je beter eerst in één land een breed aanbod kan hebben om vervolgens uit te breiden.”

Barqo is nu al bezig met het uitrollen van het platform naar het buitenland. Het bedrijf denkt al aan investeerders om de uitrol te financieren.  

Beide ondernemers zien ook wel de voordelen van wat concurrentie. “Je kan er van leren en het houdt je zeker scherp”, vertelt Janssen. “Het brengt ook een hoop extra actie op de zaak.”