Een toenemende onzekerheid bij Nederlandse bedrijven en consumenten over het conflict in Oekraïne, kan de economische gevolgen van een handelsboycot overtreffen.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Het bureau berekende de gevolgen van verschillende scenario's.

Ondernemers en consumenten kunnen onzekerder worden door de oplopende spanningen tussen Rusland en westerse landen. Daardoor zullen zij waarschijnlijk minder uitgeven en investeren. Ook stellen consumenten de aankoop van een nieuwe woning of een verbouwing in dat geval uit.

Het vertrouwen zal naar verwachting niet alleen bij exporteurs afnemen, maar ook bij bedrijven die alleen in Nederland actief zijn. 

Overtreffen

Dat kan de gevolgen van de boycot zelfs overtreffen, denkt het CPB. "Soortgelijke ervaringen uit het verleden laten zien dat vooral bedrijfsinvesteringen gevoelig zijn voor een toename van de onzekerheid in de economie."

Het gaat dan om ernstige conflicten zoals de Irakese inval in Koeweit, de Tweede Golfoorlog en de aanslagen van 11 september 2001. 

Ook zal de werkloosheid in het eerste jaar met 0,1 procent stijgen. Dat zorgt er weer voor dat de lonen en de prijzen zullen dalen. Het CPB verwacht dat de staatsschuld dan met 0,6 procent groeit.

Als het conflict fors oplaait, daalt de export van EU-producten naar Rusland met 20 procent. Dat komt bovenop de daling van 3 procent die nu al aan de orde is. Ook dat raakt de Nederlandse economie. 

Bbp

In het slechtste geval zal het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) in het eerste jaar 0,5 procent lager uitkomen en in het tweede jaar 0,1 procent. Het bbp is alles wat een land jaarlijks verdient aan eigen goederen en diensten.

Als de Oekraïne-crisis minder uit de hand loopt en de effecten vergelijkbaar zijn met die van de Arabische Lente en de opstand in Libië, dan zal het effect half zo groot zijn, zo schat het CPB.

Beperkt

Vooralsnog lijken de gevolgen voor de Nederlandse economie als geheel beperkt. Ook al treft de handelsboycot bepaalde sectoren zoals de tuinbouw nu al hard. 

Ook heeft de boycot tot nu toe niet geleid tot een sterke stijging van de olieprijs of grote schommelingen in de koersen van aandelen.

Consumenten hebben minder vertrouwen in toekomst

Overzicht sancties EU tegen Rusland | Overzicht sancties Rusland tegen EU